پرینت

مطالعات

شرکت راهیاب خاک ابنیه در موارد ذیل به ارائه فعالیت‌های مطالعاتی می‌پردازد:
- مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک پروژه‌های ساختمانی سد، نیروگاه، مجتمع‌های مسکونی، پل‌ها، راه‌ها، پروژه‌های صنعتی وغیره
- مدیریت بحران و خطرپذیری
- مطالعات امكان‌يابي ژئوتكنيكي
- مطالعات زمین‌شناسی، لرزه‌خیزی ژئوفیزیکی
- مطالعات امکان سنجی پروژه‌های عمرانی

photo 2016 07 22 17 45 41