پرینت

مشاوره، طراحی و نظارت

شرکت راهیاب خاک ابنیه در موارد ذیل به ارائه فعالیت‌های مشاوره می پردازد:
- طراحی و نظارت بر اجرای انواع روش‌های پایدارسازی گود و اجرای سازه‌های نگهبان اعم از نیلینگ، انکراژ، دیوارهای حائل و غیره.
- مطالعات طراحی و اجرای تحکیم بستر خاک‌های مسئله‌دار، در پروژه‌های اجرایی اعم از شمع و میکروپایل
- طراحي پي¬های مختلف
- کنترل و نظارت بر عایق‌بندی ساختمان‌های در دست اجرا در گودها
- کنترل و هدایت آب‌های زیرزمینی به ویژه قنوات
- طراحی و نظارت بر انواع پروژه‌های ساختمانی (طراح و ناظر حقوقی نظام مهندسی)
- طراحی و نظارت بر پروژه‌های پل‌سازی و راه‌سازی
- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

 

photo 2016 07 22 17 45 16

photo 2016 07 22 17 45 29