پرینت

اجرا

شرکت راهیاب خاک ابنیه در موارد ذیل به ارائه فعالیت‌های اجرایی می‌پردازد:
- اجرای انواع روش‌های پایدارسازی گود و سازه‌های نگهبان اعم از نیلینگ، انکراژ، دیوارهای حائل وغیره
- اجرای تحکیم بستر خاک‌های مسئله‌دار در پروژه‌های اجرایی اعم از شمع و میکروپایل
- اجرا و پیمانکاری ابینه و ساختمان(مدیریت پیمان)
- مشارکت و اجرای پروژه های ساختمانی
- مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

 

photo 2016 07 22 17 39 49

photo 2016 07 22 17 41 56

photo 2016 07 22 17 41 59